Τα Νέα μας

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα patrasair.gr που δημιουργήθηκε από την ομάδα
"Αιθέρας" του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών!
Μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις των συγκεντρώσεων των
αιωρούμενων σωματιδίων (PM) από δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας του αέρα
που έχουμε εγκαταστήσει στην πόλη της Πάτρας. Η πλατφόρμα αξιοποιεί τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις σε διασυνδεδεμένους αισθητήρες μέτρησης,
τόσο των μεγαλύτερων σε μέγεθος PM 10, όσο και των μικρότερων σε μέγεθος
PM 2.5 αλλά και των ακόμα μικρότερων PM 1, που είναι και τα πλέον επικίνδυνα
για τον άνθρωπο λόγω της βαθύτερης διείσδυσης και εναπόθεσης τους στο
αναπνευστικό σύστημα και τους πνεύμονες.
Βασικός στόχος είναι η πληροφόρηση να παρέχεται ελεύθερα σε όλους, με απλό
και κατανοητό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, οι μετρήσεις παρουσιάζονται με
φιλικούς προς το χρήστη χρωματικούς δείκτες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.